Galleries - November 2021

E][hjgkEjQpQhZ GIpIY]dIG Ds 7Y<GshY<q /jgvIZQ[hXQ <[G <j<gvs[< ]Dg] qP]hI d<Q[jQ[Oh <[G E][hjgkEjQ][h PI I[E]k[jIgIG Q[ 0PI !kvIkZ /vjkXQ ]Gv +]Y<[G Q[ ÂÊÊȐ 7Ps jPI PIr<O][<Y OgQG‹ “ YY jPI !]DQkh hjgQd d<Q[jQ[Oh <gI Gg<NjIG ][j] < PIr<O][<Y OgQG qPQEP Qh EP]hI[ <h <[ <YjIg[<jQpI j] jPI gIEj<[OkY<g OgQG ‘0PQh hP<dI DIjjIg <EE]ZZ]G<jIh jPI EkD]Ej<PIGg][ qPQEP Qh QjhIYN YQXI <[ Ird<[GIG GQEI 0PQh Z]GkYI E<[ DI dY<EIG qQjPQ[ < PIr<O][<Y OgQG Q[ hQr <YjIg[<jQpI d]hQjQ][h h] jP<j jPI GQEI DIE]ZI < GIjIgZQ[Q[O N<Ej]g ][EI Z]gI Q[ jPI Gg<NjQ[O ]N jPI Og]k[G 0PI[ < hIj ]N [kZDIgIG Gg<qQ[Oh ]N jPI dPshQE<Y !]DQkh hjgQdh ¥Y<DIYYIG qQjP < gINIgI[EI j] jPI ]gQOQ[<Y Z]GIY <[G Å GQNNIgI[j d]hQjQ][h PI<Gh ]g j<QYh EY]EXqQhI ]g <[jQEY]EXqQhI¦ dg]pQGI < hIj ]N Äà d]hhQDQYQjQIh N]g hP<dIh j] DI Gg<q[ Q[j] jPI PIr<O][<Y OgQG 0PI GQNNIgI[j d]hQjQ][h <[G ]gQI[j<jQ][h <gI dY<EIG qQjPQ[ jPI OgQG <EE]gGQ[O j] [kZDIgh E]ggIY<jQ[O j] jPI [kZDIgIG Gg<qQ[Oh qgQjjI[ ][ d<dIg <[G EP]hI[ <j g<[G]Z” 0PI EP]QEI ]N E]gI E]Y]kg GIjIgZQ[Ih jPI GQNNIgI[j EP<g<EjIg ¥<[G jQjYI¦ ]N I<EP d<Q[jQ[O QXI ]P<[[Ih jjI[ qP]hI q]gX PI <GZQgIh ][Ih Qh N<hEQ[<jIG Ds jPI <YjIg<jQ][ ]N ]kg dIgEIdjQ][h ]N E]Y]kg jPg]kOP Wkrj<d]hQjQ][ 0PI d<YIjjI N]g I<EP d<Q[jQ[O Qh EI[jgIG <g]k[G < hQ[OYI E]Y]kg ]gO<[QhIG Q[j] Ä E]Y]kg qPIIYh EgI<jQ[O < j]j<Y ]N ÄÇ E]Y]kgh <EP d<Q[jQ[O hkEP <h ‘ 0kg[Q[O jgQ<[OYI <[G gP]ZDkh Z]GkYI Q[ < PIr<O][<Y OgQG ¥sIYY]q ¦’ Qh Q[N]gZIG Ds < hIgQIh ]N Gg<q[ ]QY d<hjIY E]Y]kg qPIIYh Q[ qPQEP I<EP dgQZ<gs E]Y]kg Qh Dg]XI[ Q[j] < NkgjPIg Âà E]Y]kgh [ QZ<OI ]N < E]Y]kg qPIIY P<h DII[ hkDWIEjIG j] NQYjIgh qQjPQ[ dP]j]hP]d <[G P<[GŸGg<q[ Ng]Z ]DhIgpQ[O jPI E]ZdkjIg hEgII[ qQjP < G<sYQOPj DkYD D<EX Q[j] hXIjEPD]]Xh EgI<jQ[O < E]Y]kg Y]O N]g I<EP d<Q[jQ[O 0PI NQ[<Y GIYQpIgs ]N jPI d<Q[jQ[O Qh ]N E]kghI [I<gIg d]IjQE NgII <hh]EQ<jQ][ jP<[ hEQI[EI <h jPI Z<[[Ig ]N Gg<qQ[O <[G jPI Z<jjIg ]N E]Y]kg [Irj j] E]Y]kg Q[ I<EP d<Q[jQ[O Qh []j dgIGQEj<DYI 0PQh hIgQIh Qh d<Q[jIG ][ k[dgQZIG YQ[I[ h] jP<j jPI hP<dIh NY]<j Q[ < g<q hd<EI ][Ih fk]jIh <[ /jIdPI[h][ ¥PQh d]hjOg<Gk<jI jkj]g <j PIYhI< /EP]]Y ]N gj¦ <h h<sQ[O ‘jPI d<Q[jQ[O Qh qPIgI jPI d<Q[j Qh’ ][Ih h<sh ‘ GQG[’j q<[j j] NQYY Q[ jPI hd<EI DIjqII[ jPI Z]GkYIh DIE<khI Qj q]kYG Y]EX jPIZ Q[ jPI dQEjkgI dY<[I’ 0PI N<Ej jP<j jPIgI Qh ][Ys Og]k[G d<Q[jIG k[GIg I<EP Z]GkYI IZdP<hQhIh jPI dPshQE<YQjs ]N jPI k[Qj <j jPI h<ZI <YY]qQ[O jPI QYYkhQ][ jP<j I<EP E]kYG hdQ[ ]g DI gId]hQjQ][IG <h Q[ < E]YY<OI qPIgI jPI Ekj ]kj ZQOPj I[<DYI hkEP hdIIG ]N EP<[OI 7PQYhj jPIhI IY<D]g<jI gkYIh <[G q]gXQ[Oh ]kj gIfkQgI ZIjQEkY]kh N]Ekh gIE]gG XIIdQ[O <[G GQ<Og<ZZQ[O ]pIg IrjI[GIG dIgQ]Gh ]N jQZI jPI gIhkYjh <gI []j gQOQG ]g dg]Og<ZZ<jQE 0PI pQIqIg Qh dgIhI[jIG qQjP < E][k[GgkZ Q[ jPIhI q]gXh IpQGI[EI ]N < hshjIZ qQjP Qjh ]q[ <dd<gI[j Q[jIg[<Y Y]OQE qPQEP GIZ<[Gh gIdI<jIG Y]]XQ[O Dkj gIZ<Q[h QZdI[Ijg<DYI EgI<jQ[O < hI[hI ]N I[j<[OYIZI[j qPQEP d<g<YYIYh ]kg IpIg hPQNjQ[O <[G hkDWIEjQpI hI[hI ]N hd<EI <[G jQZI ´ ] /j]EXP<Z ÃŐÂÁÃÁàSix Colour Paintings - Malcolm Jones 3 November - 31 December 2021 Open 11-5.30 Monday - Friday or by appointment Studio Sienko Gallery, 57 Lant Street, London SE1 1NQ © Jo Stockham 24.10.21

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg4NDg=